Χειροποίητο λινόδετο ντοσιέ δειγματισμού μαγιώ, με εγκιβωτισμένο αληθινό αστερία στο εξώφυλλο.

ERKA MARE

3-204